Skočiť na menu

Krúžky

 • CVČ PRIMA ponúka záujmové útvary pre škôlkarov na šk. rok 2018/2019
  • Centrum voľného času ponúka zaujmové útvary na rok 2018/2019
   • ŠPORTOVÉ
    • Florbal (Mgr.Ivana Zmijová) záujmový útvar určený pre chlapcov aj dievčatá.
    • Gymnastika (Mgr. Ivana Zmijová)
    • Stolný tenis (Oľga Barbušová)
    • Basketko- ZŠ Maurerova (Mgr.Vladimíra Petrovská)
    • Basketbal KBL- ZŠ Maurerova (Mgr. Silvia Ontková)
    • Športový klub Mladých (Paulo Guassardo)
   • TVORIVÉ, VÝTVARNÉ A UMELECKÉ
    • Umelecko-tvorivý ZÚ (Mgr. Ivana Zmijová)- záujmový útvar pre všetky deti, ktoré radi vyrábajú, navrhujú, tvoria, upravujú, experimentujú. Okrem kresby, maľby, textilného dizajnu sem patrí aj vytváranie netradičných koláčikov, zákuskov a pod.
    • Tvorivko- ZŠ Zemanská (Mgr. Anna Harmanová)
    • Kreativko- ZŠ Zemanská (PaedDr. Anna Kubašková)
    • Papierový modelár (Mgr. Ivana Zmijová)-novootvorený záujmový útvar pre všetky trpezlivé deti, ktoré si môžu vyskúšať svoju šikovnosť pri zhotovení papierových modelov lietadiel, autíčok, postavičiek, lodí a zvieratiek.
    • Fotografia/video (Mgr. Ivana Zmijová)
    • Kreatko- ZŠ Maurerova (Mgr. Lucia Nováková)
    • Mladí umelci- ZŠ Maurerova (Mgr. Alena Kociková Fabryová )
   • INÉ:
    • PC Avatar (Mgr. Ivana Zmijová) ZÚ určený pre milovníkov PC hier, PS4 a X BOXU.
    • Mixík (Mgr. Ivana Zmijová)- záujmový útvar, kde si môžete zahrať spoločenské hry , zastrieľať si zo vzduchovky, zrelaxovať sa, alebo spoznať nových priateľov.
    • Dobrá novina- ZŠ Zemanská (Mgr. Anna Rybárová)
    • Dobrá novina- ZŠ Slovinky (Mgr. Anna Rybárová)
    • Hravý jazýček- ZŠ Zemanská (Mgr. Dana Vaščáková)
    • Nebojme sa matematiky- ZŠ Maurerova (Mgr. Alena Šimková)
    • Hravo vnímame svet- ZŠ Maurerova (Mgr. Mária Gmucová)
    • Mauro- ZŠ Maurerova (Mgr. Michaela Micherdová)
    • Potulky matematikou- ZŠ Maurerova (PaedDr. Dana Kačurová)
    • Zdravovedko- ZŠ Maurerova (Mgr. Helena Šoltýsová)
   • PRE ŠKÔLKAROV
    • VÝTVARNÝ-obsahom záujmového útvaru je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výtvarné hry, vystrihovanie, lepenie, práca s rôznym materiálom, plošné a priestorové vytváranie, čím si dieťa rozvíja predstavivosť, myslenie, cítenie, elementárne grafomotorické zručnosti a tým si buduje pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu.
    • TANEČNÝ-obsahom záujmového útvaru je naučiť sa vnímať rytmus, vedieť si rátať tanečné kroky, rozvíjať pamäť prostredníctvom tanečnej choreografie a pohybových hier, čím si dieťa upevňuje návyky, rytmus a pohyb, rozvíja sa nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke.
    • ANGLIČTINA HROU -obsahom záujmového útvaru sú základné slovíčka a frázy z angličtiny, ktoré sa deti učia hravou formou, pomocou obrázkov, pracovných listov, a podobne. Súčasťou sú rôzne tematické okruhy ako farby, čísla, hračky , školské potreby, Vianoce, sviatky, a pod.

  kruzky

  Poplatky za ZÚ: dieťa, ktoré odovzdá vzdelávací poukaz - bez poplatku; dieťa, ktoré neodovzdá vzdelávací poukaz – 10€ za celý školský rok (odovzdať spolu s prihláškou!!). Bližšie info na tel.č. 0915 938 896.


  Záujmové útvary pre škôlkarov sú určené pre deti od 5 rokov a prebiehajú priamo v danej materskej škole. Poplatok je 10 eur za celý školský rok (1 euro mesačne).Bližšie info na tel.č. 0915 938 896 alebo email: cvcprima@gmail.com.


  © 2009- Design and programing by ManyOK :: Valid CSS and XHTML 1.0 Strict || Ochrana osobných údajov