Skočiť na menu


Aktualizačné vzdelávanie

V ZMYSLE § 69 ODS. 1 PÍSM. D) ZÁKONA Č. 138/2019 Z. Z. O PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH POSKYTOVATEĽ VZDELÁVANIA CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRIMA, SNP Č.39, 053 42 KROMPACHY UVEREJŇUJE NA SVOJOM WEBOVOM SÍDLE HODNOTENIE USKUTOČNENÉHO VZDELÁVANIA NASLEDOVNE:


Zverejnenie hodnotenia AV 2023/2024

Zverejnenie hodnotenia AV 2022/2023

Zverejnenie hodnotenia AV 2021/2022

© 2009- Design and programing by ManyOK :: Valid CSS and XHTML 1.0 Strict || Ochrana osobných údajov