Skočiť na menu


Profil verejného obstarávateľa


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Centrum voľného času PRIMA

Sídlo: SNP 39
         053 42 Krompachy

Štatutárny zástupca: PaedDr. Slávka Šmidová, riaditeľka CVČ PRIMA

IČO: 35556293

DIČ: 2021780123

Kontakt: telefón: 0915 938 896
              e-mail: cvcprima@gmail.com

Oznámenie o zadaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov:


© 2009- Design and programing by ManyOK :: Valid CSS and XHTML 1.0 Strict || Ochrana osobných údajov